קהילה

Ass. Naz. di Volontariato Cornelia De Lange ONLUSL'Associazione Italiana:

E' nata nel 1997 su iniziativa di un piccolo gruppo di genitori con figli affetti da questa sindrome.

Attualmente è in contatto con 132 famiglie su tutto il territorio nazionale.

La nostra missione

L'Associazione Nazionale di Volontariato Sindrome Cornelia de Lange - ODV nasce nel 1997 su iniziativa di un gruppo di genitori di bambini affetti da questa sindrome con i seguenti scopi:

 • divulgare l'esistenza della sindrome,
 • tutelare le persone affette da CDLS favorendo un'ampia diffusione delle informazioni esistenti,
 • promuovere all'occorrenza leggi atte a migliorarne le condizioni di vita,
 • incoraggiare e favorire la preparazione di personale specializzato nell'ambito della ricerca, della cura, dell'educazione, dell'assistenza medica e della riabilitazione

לוח האירועים שלנו   

groupIntro

In linea con questi obiettivi nel corso di questi anni l'attività dell'Associazione si è sviluppata lungo le seguenti direttrici:

divulgazione dell'esistenza della malattia e dell'Associazione stessa attraverso:

 • Giornate di Sensibilizzazione in diverse regioni d'Italia
 • Coinvolgimento da parte delle singole famiglie della stampa locale
 • Partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive a livello nazionale e locale
 • Organizzazione di manifestazioni sportive volte anche a raccogliere fondi
 • Lettera conoscitiva a tutti i Genetisti Medici italiani e ai membri del Gruppo di Studio di Genetica Clinica della SIP
promozione di una capillare diffusione delle informazioni mediche e riabilitative inerenti la sindrome attraverso:
 • organizzazione di 12 Congressi Nazionali per tecnici e genitori con la partecipazione di esperti italiani e stranieri
 • organizzazione del Congresso Mondiale 2005 in Italia della Federazione Mondiale CDLS con la partecipazione complessiva di circa 600 persone (120 famiglie tra italiane ed estere con figli CDLS)
Supports
it

Contact information

Contatti famiglie

Sede legale:
Strada delle Marche, 49
61100 Pesaro
Sede operativa:
L.go Madonna di Loreto, 17/18
Italy

tel. e fax: +39 07 21 392571

Read more about our community...

המתנדבים והתומכים שלנו...

Coordinatore scientifico, pediatra e genetista.

Dr. Angelo Selicorni

Segreteria

stefania bartoli

sico-pedagogista e terapeuta familiare

Dr. Emanuele Basile

Presidente

Sauro Filippeschi

Consigliere

Ulla Mugler

Neuropsichiatra Infantile

Dr.ssa Paola Francesca Ajmone

להתחבר

בצע את השלבים הבאים...

אחרת פנה למרכז המומחיות הלאומי שלך


Collaboration helps....

Collaborating with other family communities offers shared knowledge, advocacy strength, pooled resources, and accelerated research progress. Together, these collaborations empower individuals, amplify voices, advance treatments, and raise awareness, ultimately driving positive change.

See our current partners below

{showIcon=true, headerCSSIconClass=icon-supportNetwork-page, serviceLabel=רשת מומחיות, headerTitle=ASST Lariana Como}
Dansk

Cornelia de Lange foreningen

דנמרקנורווגיהשוודיהפינלנד
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Dansk, headerIconURL=, headerTitle=Cornelia de Lange foreningen, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
English

CdLS Foundation UK and Ireland

הממלכה המאוחדתאירלנד
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=English, headerIconURL=, headerTitle=CdLS Foundation UK and Ireland, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Español

Asociación Española Síndrome de Cornelia de Lange (AESCdL)

ספרד
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Español, headerIconURL=, headerTitle=Asociación Española Síndrome de Cornelia de Lange (AESCdL), showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
English

Canadian CdLS Foundation

lblflagcanada
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=English, headerIconURL=, headerTitle=Canadian CdLS Foundation, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
עברית

(CdLS) האגודה הישראלית תסמונת קורנליה דה לנגה

ישראל
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=עברית, headerIconURL=, headerTitle=(CdLS) האגודה הישראלית תסמונת קורנליה דה לנגה , showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Deutsch

Arbeitskreis Cornelia de Lange Syndrom e.V.

גרמניהאוסטריהשוויץ
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Deutsch, headerIconURL=, headerTitle=Arbeitskreis Cornelia de Lange Syndrom e.V. , showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Español

Comunidad Argentina del Sindrome Cornelia de Lange

ארגנטינה
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Español, headerIconURL=, headerTitle=Comunidad Argentina del Sindrome Cornelia de Lange, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Português

Associação Brasileira Síndrome Cornélia de Lange

ברזיל
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Português, headerIconURL=, headerTitle=Associação Brasileira Síndrome Cornélia de Lange, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Italiano

Ass. Naz. di Volontariato Cornelia De Lange ONLUS

איטליה
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Italiano, headerIconURL=, headerTitle=Ass. Naz. di Volontariato Cornelia De Lange ONLUS, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Português

Rarissimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras

פורטוגל
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Português, headerIconURL=, headerTitle=Rarissimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Nederlands

Vereniging Cornelia de Lange syndroom

הולנדבלגיה
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Nederlands, headerIconURL=, headerTitle=Vereniging Cornelia de Lange syndroom, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Français

ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME DE CORNELIA DE LANGE

צרפתשוויץבלגיהאלג'יריה
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Français, headerIconURL=, headerTitle=ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME DE CORNELIA DE LANGE, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Polski

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Cornelia de Lange Syndrom (CdLS) w Polsce

פלין
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=Polski, headerIconURL=, headerTitle=Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Cornelia de Lange Syndrom (CdLS) w Polsce, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
English

the Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) Foundation USA

ארצות הברית
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=English, headerIconURL=, headerTitle=the Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) Foundation USA, showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
English

The Cornelia de Lange Syndrome Association (Australasia) Inc (CdLSA)

אוסטרליהניו זילנדמלזיההפיליפיניםסינגפור
{showIcon=true, headerCSSIconClass=group-icon, serviceLabel=English, headerIconURL=, headerTitle=The Cornelia de Lange Syndrome Association (Australasia) Inc (CdLSA), showHeaderStatus=true, tileStatus=[]}
Español

Fundación CdLS COLOMBIA

קולומביה

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org