Zapytaj eksperta

Autonomic nervous system


        Rodzice, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele często mają wątpliwości i pytania dotyczące opieki i dobrego samopoczucia osób z Zespół Cornelia de Lange (CdLS). 

The autonomic nervous system is responsible for controlling bodily functions without a person needing to think about them, for example, breathing, heartbeat and digestion. Most individuals with CdLS have mild abnormalities in their autonomic nervous system and approximately 25% of individuals with CdLS will have marked abnormalities. Dystonia (uncontrolled muscle movements) and catatonia (apparent unresponsiveness and inability to move) are rare in CdLS.

Seizures are common in the CdLS spectrum. A seizure is caused by an abnormal discharge of electrical activity in the brain.

There is some evidence that individuals with CdLS have sensory deficits and temperature insensibility. This means that the part of the nervous system associated with pain and sensation might not be sending the right signals to the brain.


Zalecenie(a)

Autonomic nervous system

R47
Napady padaczkowe u osób z CdLS powinny być leczone zgodnie z ogólnymi schematami postępowania.
R48
Badanie MRI mózgu powinno być rozważane tylko wtedy, gdy u osoby z CdLS występują objawy neurologiczne inne niż mikrocefalia (głowa mniejsza niż normalna).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

xwiki:WaihonaPartners.plGdansk.WebHome

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


  

Pogłęb swoją wiedzę na temat Zespół Cornelia de Lange (CdLS).

Organizujemy nasze answers o Zespół Cornelia de Lange (CdLS) w tematach. Możesz przeglądać nasze tematy poniżej. Poniżej każdego tematu możesz znaleźć bardziej szczegółowe tematy z answers, które mogą Cię zainteresować.