informatie

AggressiveBehavioursAndSelfInjury


Agressief gedrag en zelfverwonding

Agressief gedrag is gedrag dat in potentie verwondingen bij iemand anders kan veroorzaken. Hieronder valt slaan, schoppen, met dingen gooien, et cetera. Deze term impliceert niet dat de andere persoon er bewust op uit is om iemand anders letsel toe te brengen.
Het gedrag van een persoon wordt als “zelfverwondend” omschreven als dit gedrag in potentie verwondingen bij de persoon zelf kan veroorzaken. Hieronder valt het zichzelf bijten of slaan, of met het hoofd ergens tegenaan slaan. Ook hier impliceert deze term niet dat de persoon er bewust op uit is om zichzelf fysiek te verwonden.
N.B. Hoewel zelfverwondend gedrag bij twee op de drie mensen voorkomt, komt het bij mensen met CdLS niet vaker voor dan op basis van de verstandelijke beperking zou mogen verwacht. Agressiviteit komt bij mensen met CdLS significant minder voor dan mensen met een verstandelijke beperking, maar zonder CdLS. Dit onderzoek richt zich met name op de toename van agressief en zelfverwondend gedrag naarmate mensen met CdLS ouder worden.
 

Chris Oliver

By Dr Alice Welham, Dr Jo Moss and Professor Chris Oliver
Cerebra Centre for Neurodevelopmental Disorders, University of Birmingham

pagina geschiedenis
Laatst gewijzigd door Gerritjan Koekkoek op 2021/05/23 12:53
Gemaakt door Gerritjan Koekkoek op 2021/05/23 12:53
Vertaald in het nl door Gerritjan Koekkoek op 2021/05/23 12:53

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org