informatie

Angst


Angst komt veel voor bij individuen met CdLS. Angst bij CdLS presenteert zich meestal als sociale angst (excessieve zorgen over dagelijkse levensgebeurtenissen zonder een duidelijke reden voor de zorgen), separatie angst (excessieve angst om scheiding van huis of van een ouder/zorgverlener) of niet spreken in sociale situaties (selectief mutisme) waar wel verwacht wordt dat je spreekt, b.v. op school).

Aanbeveling(en)

Angst

R59
Interventies gericht op problematisch repetitief gedrag bij individuen met CdLS dienen rekening te houden met angst, sensorische problemen en sociale verwachtingen. Deze interventies moeten ook omgevingsfactoren meenemen.
R60
Atypische presentatie van angst- en stemmingsstoornissen dient overwogen te worden bij gedragsveranderingen.
R61
Omdat angst veel voorkomt bij individuen met CdLS tijdens periodes van omgevingsveranderingen/transitie-periodes, dient een planmatig programma geïmplementeerd te worden.
R62
De behandeling van angst- en stemmingsstoornissen bij individuen met CdLS dient overwogen te worden met gebruik van psychosociale interventies (therapie) en farmacotherapie (medicatie).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


  

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org