Informacje

Anxiety


Anxiety is common in individuals with CdLS. Anxiety in CdLS usually presents as social anxiety (excessive worry about daily life events with no obvious reason for worry), separation anxiety (excessive fear about separation from home or a parent/carer) or selective mutism (not speaking in social situations where there is an expectation for speaking, e.g. at school).

Zalecenie(a)

Anxiety

R59
Interwencje ukierunkowane na problematyczne zachowania powtarzalne u osób z CdLS powinny uwzględniać lęk, problemy sensoryczne i wymagania społeczne. Interwencje te powinny również uwzględniać czynniki środowiskowe.
R60
W przypadku zmian w zachowaniu należy brać pod uwagę nietypowy obraz zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju.
R61
Ponieważ lęk jest powszechny u osób z CdLS w okresach zmian środowiskowych/przejść, należy wdrożyć zaplanowany program.
R62
Leczenie zaburzeń lękowych i nastroju u osób z CdLS powinno być rozważane z wykorzystaniem interwencji psychospołecznych (terapii) i farmakoterapii (leków).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org