Informacje
Spotkania

Neurodevelopmental Disorders and Behavioral Management

the Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) Foundation USA
1 wspierający
Zakończone, Zamknięte!

Communication abilities vary widely in CdLS. Typically, individuals with CdLS experience major difficulties in communication and many individuals do not develop verbal communication. Speech difficulties in CdLS often occur due to abnormal muscle tone. However, visual impairment, hearing loss and mouth structure or jawbone abnormalities can also lead to speech and communication difficulties. 

Difficulties in communication and understanding communication can also arise from cognitive impairment (problems with memory, thinking and communication).

Currently there is little research on the relationship between intellectual functioning, behaviour and communication skills in CdLS. 

Zalecenie(a)

Communication and language

R63
Przy ocenie komunikacji należy brać pod uwagę problemy ze wzrokiem i słuchem, zaburzenia mowy, niepełnosprawność intelektualną, trudności w interakcjach społecznych i lęk społeczny. Bardzo przydatne mogą być obserwacje wideo.
R64
Odpowiednie dla rozwoju strategie komunikacyjne (takie jak terapia mowy, wspomaganie komunikacji) powinny być wdrożone w ciągu pierwszych 18 miesięcy życia.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    Każdy człowiek jest wyjątkowy!
    Wartość uśmiechu!
    Siła Miłości!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org