informatie
ontmoetingen

Neurodevelopmental Disorders and Behavioral Management

the Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) Foundation USA
1 supporter
Afgesloten! Gesloten!

Communicatievaardigheden variëren sterk bij CdLS. Meestal hebben individuen met CdLS grote moeite met communicatie en veel individuen ontwikkelen geen verbale communicatie. Spraakproblemen bij CdLS worden vaak veroorzaakt door abnormale spierspanning. Maar ook visuele beperkingen, gehoorverlies en de anatomie van de mond of afwijkingen van de kaak (b.v. gespleten gehemelte) kunnen leiden tot spraak- en communicatieproblemen. 

Problemen met communiceren en begrip van communicatie kunnen ook veroorzaakt worden door cognitieve beperkingen (geheugenproblemen, problemen met denken en communicatie).

Er is nog weinig onderzoek naar het verband tussen intellectueel functioneren, gedrags- en communicatievaardigheden bij CdLS. 

Aanbeveling(en)

Communicatie en taal

R63
Beoordeling van communicatie dient rekening gehouden te worden met visus- en gehoorproblemen, spraakbeperkingen, verstandelijke beperkingen, problemen met sociale interactie en sociale angst. Video-observaties kunnen heel nuttig zijn.
R64
Bij de ontwikkeling passende communicatiestrategieën (zoals logopedie, aanvullende communicatie input) dienen binnen de eerste 18 levensmaanden toegepast te worden.


op deze pagina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    Ieder mens is uniek!
    De waarde van een glimlach!
    De kracht van Liefde!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


  

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org