Community

Ons pad naar de Toekomst


Bij ons werd het thema toen de school ons vroeg wat wij dachten van het uitstroom-profiel...

Wat is dat, een uitstroom-profiel?

Rond de 13e verjaardag van rai werd het balletje dus opgegooid door de school. De uitleg was dat we moesten nadenken wat Rai NA de school zou willen doen; zou hij willen door studeren voor een vak, zou hij aan het werk willen, wat zou hij later willen doen?

rai.png

Gezien de ontwikkeling die Rai tot dan toe had laten zien op school wilden we eigenlijk helemaal niet van school af. Hij leerde zoveel dingen bij... Maar de school gaf aan dat het normaliter rond z'n 18e wel eindig zou zijn. Met wat speciale aanvragen en redenen zou het mogelijk zijn er enkele jaren aan vast te knopen (wij noemden dit gekscherend de 'master opleiding'). Dit had dan met de afspraken maken  die we hier in Nederland over hebben gemaakt. Bijzonder onderwijs is eindig rond je 18e!

Wat denken jullie vroegen wij aan de school?

school:

Nou, we willen niet negatief zijn, maar we denken niet dat Rai gelukkig zal worden van betaald werk met prestatie druk. Eigenlijk denken we dat zelfs een sociale werkplaats zonder prestatie druk hem niet blij zal maken. We denken eigenlijk aan een vorm van dagbesteding, wat zou hij daarin leuk vinden?

Dat dachten wij ook; een vorm van dagbesteding. We hadden zelf ook nooit aan die andere vormen gedacht. Eigenlijk wel vreemd want bij zijn beide zussen was dit wel degelijk een onderwerp waar je na de lagere school over nadacht; LBO, MBO, MAVO, HAVO.... met als belangrijkste vraag aan hen; wat willen jullie later gaan doen, waar worden jullie gelukkig van? Dat we die vraag nooit aan Rai hebben gesteld is natuurlijk van een afstand best wel vreemd, maar mensen die ons kennen weten wel dat dat niet zo eenvoudig aan Rai is te vragen; hij spreekt namelijk niet...

We weten dat deze vragen bij de meesten van ons vroeg of laat wel gaat spelen en hoorden van velen dat dit een ingewikkeld onderwerp is.

Voorwoord Ons pad naar de toekomst

Vandaar dat we erg blij waren met de handreiking die ons (in Nederland en België) werd gedaan in Duitsland tijdens de wereldconferentie door onze vrienden uit de USA. Zij lieten hun handreiking 'The path forward...' zien en gaven aan dat geïnteresseerden het kunnen vertalen. We hebben dat gedaan maar liepen al snel tegen het probleem aan dat het wel wat meer is dan simpel vertalen. De systemen in de USA zijn op een flink aantal punten echt heel anders dan bij ons in Nederland en het bleek in Nederland weer anders te zijn dan in België. 

Dus hebben we de hulp ingeroepen van een partij, de VSOP, die meer van het veld zou weten en als ze het niet wisten wel wisten wie het dan wel wist. Eind 2021 hebben we een aantal van jullie uitgenodigd om samen met enkele experts en Marijke en Renee  (VSOP) middels een themakamer de informatie te bekijken, te verzamelen en te beschrijven in begrijpelijke taal. 

Er is hard aan gewerkt en nu zijn we verheugd jullie de resultaten te laten zien. We hopen dat deze ingewikkelde materie wat duidelijker wordt maar beseffen nu nog meer hoe persoonlijk dit voor een ieder zal zijn. Laat het dus een eerste aanzet zijn. Jullie ervaringen in deze blijven heel erg welkom want we hebben nog veel niet kunnen beschrijven. Ons pad zal ook gedeeld worden met andere patiënten organisaties en daar zullen ze ook zaken ontdekken die voor jullie weer nuttig kan zijn...

We zijn dus nog niet op het einde van het pad naar de toekomst maar hebben wel een beter beeld van dit pad...

Bekijk het beeld dat is gemaakt hier

Gerritjan Koekkoek

Posted by

Page history
Last modified by Gerritjan Koekkoek on 2023/07/04 18:23
Created by Gerritjan Koekkoek on 2022/09/23 13:35

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org