Community

Oproep ALV (i.v.m. statutenwijziging)


Wil je onze vereniging helpen groeien? Neem dan deel aan onze tweede ALV op woensdag 11 oktober 2023.

In aanloop naar de Algemene Leden Vergadering, die op 23 september 2023 in Rijswijk plaatsvond, heeft vereniging CDLS een voorstel gedaan tot een statutenwijziging.
Deze wijziging betreft twee hoofdzaken:
1) de mogelijkheid een digitale ALV te organiseren en
2) een regeling omtrent ‘belet en ontstentenis’ van bestuurders, zoals verplicht volgens de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
Stemgerechtigde leden konden hierover stemmen op genoemde ALV.

Het besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen door de algemene ledenvergadering in een vergadering waarin ten minste de helft van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, moet een nieuwe algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 

Tweede stemronde nodig over statutenwijziging

Op 23 september 2023 hebben zestien leden gestemd over de statutenwijziging. Dat is minder dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden; om te voldoen aan de minimumopkomst hadden 80 leden hun stem moeten uitbrengen. Daarom volgt er binnenkort een tweede ledenvergadering. Deze zal zijn op woensdag 11 oktober 2023 om 20:00 uur, in dorpshuis 'De Wier' te Offingawier (adres: Fiifgeawei 9). U kunt daar dan uw stem uitbrengen. We zijn als vereniging namelijk nog verplicht -volgens de huidige statuten- om dit zodanig te regelen, dat de leden fysiek aanwezig kunnen zijn... De concept statuten zijn reeds in uw bezit. Ook kunt u ze d.m.v. een link op de website van cdlsworld.org via 'Verhalen en Nieuws' en 'De vereniging bloeit' (25 aug. 2023) vinden.

Let op: dit is een nieuwe stemming. Stemmen uitgebracht op 23 september 2023 tellen niet mee. Stemgerechtigde leden moeten dus opnieuw hun stem uitbrengen om zich uit te spreken over de voorgestelde statutenwijziging.

Daarna ontvangt u van ons z.s.m. een e-mail met de uitslag van de stemming.

Shar Anastacia

Posted by

Page history
Last modified by Gerritjan Koekkoek on 2023/10/04 20:35
Created by Shar Anastacia on 2023/09/27 14:37

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org