vraag het onze experts

tada

Brittle Bones


Vraag

A one-year-old girl with CdLS recently broke her femur. Her parents are unaware of how this happened. They are also concerned with the length of time it will take to heal and preventive measures they can take in the future (using a walker, physical therapy)? Mom states that her child's pediatrician has seen literature that states children with CdLS have brittle bones due to nutrition, lack of movement, etc. Do you know about this possibility?

Antwoord van onze experts

I have not seen literature with CdLS and brittle or fragile bones other than a case report of a woman with CdLS needing a total hip replacement. There is no increased risk for brittle bones or fractures normally with CdLS. It is possible to develop osteoporosis due to poor nutrition (not enough calcium in diet or poor absorption), but usually there would have to be some type of trauma (e.g. a fall) to break a bone due to this. I think they could maximize her vitamins and minerals by giving a supplement once a day. I would (from the pediatric point of view) make sure there has not been trauma inflicted, like physical abuse. Usually, I would obtain a skeletal survey (bone x-rays of entire body) to make sure there are no old, healing fractures, and also an ophthalmologic evaluation (which she has probably had because of the CdLS). Therapy would increase use of the limbs, which is helpful if there is osteoporosis. A walker might prevent further injury.

TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Voedings- en tandproblemen

R12
Bij elk individu met CdLS met langdurige en ernstige voedingsproblemen, dient een multidisciplinaire beoordeling (door zorgverleners vanuit veel disciplines) gemaakt te worden, waarbij (tijdelijke) plaatsing van een voedingssonde (via operatieve opening van het abdomen naar de maag) overwogen moet worden als toevoeging aan orale voeding.
R13
In individuen met CdLS die bij herhaling luchtweginfecties hebben, moeten reflux en/of aspiratie (inademen van vreemde voorwerpen in de luchtwegen) uitgesloten worden.
R14
Het gehemelte moet zorgvuldig onderzocht worden na de diagnose CdLS. Indien er sprake is van symptomen van een (submucosaal) gespleten gehemelte, is verwijzing naar een specialist voor verdere beoordeling geïndiceerd.
R15
Tandheelkundige controle en reiniging dienen regelmatig plaats te vinden; een grondiger onderzoek of behandeling onder narcose kan nodig zijn.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag