Zapytaj eksperta

tada

Constipation


Pytanie

My son who has CdLS is 11 years old. He had GI surgery over a year ago. Why would his stool be green and hard? He also has lots of cramping in his lower stomach. He is also experiencing burning sensations in his throat again and having frequent ear infections.

Odpowiedź naszych ekspertów

The usual cause of green, hard stool would be constipation. Cramping could accompany this. I usually recommend dietary intervention for constipation, such as increasing fiber, water/fluid intake and decreasing foods that cause constipation (e.g. BRAT diet - bananas, rice, applesauce, toast). Because this patient has had abdominal surgery, the abdominal pain could possibly be related to that - e.g. adhesions from surgery can cause acute abdominal pain, although constipation should not occur with this (this would be very rare). The pain in the throat sounds like reflux - could the original Nissen have become loosened? Probably the original gastroenterologist and/or pediatric surgeon should reevaluate him to rule out these things, and then constipation could be addressed if nothing else appears related. Recurrent ear infections are common, and can be medically treated with prophylactic antibiotics or by placement of tubes in the ears by an Ear Nose and Throat specialist.

TK (4-10-01)

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us

Zalecenie(a)

Constipation of the bowels (Obstipation)

R31
Zaparcia występują u prawie połowy osób z CdLS i powinny być leczone tak jak w populacji ogólnej.

Zalecenie(a)

Reflux

R32
Należy brać pod uwagę chorobę refluksową przełyku (GERD) u każdej osoby z CdLS, ze względu na jej częstość i dużą zmienność objawów, które obejmują zaburzenia zachowania.
R33
Modyfikacja żywienia i inhibitory pompy protonowej (IPP) są lekami pierwszego rzutu w leczeniu GERD. Leki antyrefluksowe muszą być stosowane w maksymalnych dawkach. Interwencje chirurgiczne w przypadku GERD powinny być zarezerwowane dla tych osób z CdLS, u których leczenie żywieniowe i farmakologiczne okazało się nieskuteczne lub istnieje zagrożenie dla zdrowia dróg oddechowych.
R34
Jeśli objawy GERD utrzymują się, należy zdecydowanie rozważyć wykonanie endoskopii, dopóki osoba z CdLS jest jeszcze pod opieką pediatryczną.
R35
Należy omówić z rodziną pacjenta i wspólnie z nią podjąć decyzję o leczeniu przełyku Barretta, równoważąc potencjalny zysk zdrowotny i ryzyko dla osoby z CdLS.

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

temat trzymający ten temat
Gastrointestinal Problems
'
Informacje