vraag het onze experts

tada

Constipation


Vraag

My son who has CdLS is 11 years old. He had GI surgery over a year ago. Why would his stool be green and hard? He also has lots of cramping in his lower stomach. He is also experiencing burning sensations in his throat again and having frequent ear infections.

Antwoord van onze experts

The usual cause of green, hard stool would be constipation. Cramping could accompany this. I usually recommend dietary intervention for constipation, such as increasing fiber, water/fluid intake and decreasing foods that cause constipation (e.g. BRAT diet - bananas, rice, applesauce, toast). Because this patient has had abdominal surgery, the abdominal pain could possibly be related to that - e.g. adhesions from surgery can cause acute abdominal pain, although constipation should not occur with this (this would be very rare). The pain in the throat sounds like reflux - could the original Nissen have become loosened? Probably the original gastroenterologist and/or pediatric surgeon should reevaluate him to rule out these things, and then constipation could be addressed if nothing else appears related. Recurrent ear infections are common, and can be medically treated with prophylactic antibiotics or by placement of tubes in the ears by an Ear Nose and Throat specialist.

TK (4-10-01)

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Verstopping van de darmen

R31
Bijna de helft van alle personen met CdLS krijgen te maken met obstipatie en zijn dienen op dezelfde manier behandeld te worden als andere mensen met obstipatie.

Aanbeveling(en)

Reflux

R32
Overweeg altijd gastro-oesofageale reflux ziekte (GERD, Gastroesophageal reflux disease) bij een persoon met CdLS, omdat het vaak voorkomt en zich op veel verschillende manieren kan presenteren, inclusief moeilijk gedrag.
R33
Dieetaanpassing en proton pomp remmers (PPI) zijn eerstelijns behandelingen van GERD. Anti-reflux medicatie dient maximaal gedoseerd te worden. Chirurgische interventies vanwege GERD dienen beperkt te worden tot die individuen met CdLS waarbij dieetaanpassingen men medicamenteuze behandelingen onvoldoende helpen of die een bedreigde luchtweg hebben.
R34
Indien GERD symptomen persisteren, dient een endoscopie serieus overwogen te worden op het moment dat een individu met CdLS nog onder behandeling is bij de kinderarts.
R35
Onderzoek op Barretts Oesofagus dient besproken te worden met de familie en de beslissing dient samen met hen gemaakt te worden, waarbij de mogelijke gezondheidswinst afgewogen moet worden tegen de belasting voor het individu met CdLS.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag