vraag het onze experts

tada

Hair pulling


Vraag

My young daughter with CdLS has recently begun pulling her hair. At times it is hard enough that she pulls clumps out. Is this associated with CdLS?

Antwoord van onze experts

I would think that hair pulling was a sign of self-injurious behavior (SIB), which, as you know, may be exacerbated by discomfort (such as reflux). Hair twirling can be a mechanism of comforting, but not hair pulling like that. If she does not have worsening reflux, I would have them check the usual potential pain-causing things (e.g. ear infection, tooth infection, urinary tract, sinus infection etc.). I would recommend contacting your daughter's Pediatric GI doctor as a first step to rule out possible medical reasons for the behavior

TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Pijn en gedrag

R18
Omdat pijn makkelijk gemist kan worden bij een kind met CdLS, dienen alle zorgverleners zich bewust te zijn van de verschillende uitingsvormen en mogelijke bronnen van pijn. Het gebruik van specifieke hulpmiddelen om pijn te beoordelen worden aangeraden.

Aanbeveling(en)

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

R54
Om de oorzaak van zelfbeschadigend gedrag bij individuen met CdLS te identificeren, dient medische beoordeling gericht op bronnen van pijn gevolgd te worden door gedragsbeoordeling van zelfbeheersing en vervolgens functionele analyse.
R55
Behandeling van zelfbeschadigend gedrag dient zowel medische als gedragsmatige strategieën te omvatten.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag