vraag het onze experts

tada

Malrotation Surgery


Vraag

Our 2 ½ month old daughter has been diagnosed with having "modified malrotation." The doctor said it is not "a normal malrotation as the organs aren't shifted around." There is no blockage and the pediatric surgeon is saying surgery is elective. What factors should we consider at this point to decide whether or not to have surgery? If the doctor does the surgery, he also wants to remove her appendix. Is that typical? The doctor is saying that if he does go ahead with surgery, he would not consider giving her anything stronger than Tylenol, because anything stronger would interfere with her further development. His opinion is that crying is good; it promotes healing and develops the lungs, but we are concerned about having our daughter in post-operative pain. Can other pain medications cause developmental delays?

Antwoord van onze experts

There are different severities of malrotation and a pediatric surgeon should be the one to decide if it should be fixed. I would not have an adult surgeon do such a small tyke and I would have it done in a children's hospital. Taking the appendix out is part of the operation-the idea is to scar down the gut so it can't twist on itself and cut off the blood supply and die

Pain medications don't cause developmental delays and are certainly used on small children. They do need to cry for their lungs, and don't usually need much for pain, but they do need something other than Tylenol

CP/ TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Misvorming door draaiing in de darm

R29
Bij elke persoon met CdLS, ongeacht de leeftijd, die zich presenteert met abdominale symptomen, dient direct intestinale malrotatie overwogen te worden.
R30
Beoordeling op de aanwezigheid van intestinale malrotatie dient besproken te worden met de familie en de beslissing moet samen genomen worden, waarbij de potentiële gezondheidswinst zorgvuldig gewogen moet worden tegen de belasting van de persoon met CdLS.

Aanbeveling(en)

Pijn en gedrag

R18
Omdat pijn makkelijk gemist kan worden bij een kind met CdLS, dienen alle zorgverleners zich bewust te zijn van de verschillende uitingsvormen en mogelijke bronnen van pijn. Het gebruik van specifieke hulpmiddelen om pijn te beoordelen worden aangeraden.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag