Information

Wat is het Persoonsgebonden Budget (PGB)?


Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is geld, waarmee je zelf inkoopt (zorg1 of hulpmiddelen.

Je hoeft zorg niet in te kopen bij en professionele zorgverlener.
Ook iemand in jouw buurt mag de zorg aan jou geven. Dit kunnen zelfs je ouders of broer of zus zijn mits die daarvoor 'werktijd' in moeten zetten. Met deze 'zorgverlener(s)' maak je afspraken over de zorg die je krijgt. Over het soort zorg en over hoeveel zorg. Ook maak je afspraken over het salaris dat je uit het PGB aan de zorgverlener betaalt. Met en PGB kun je dus veel zelf regelen. Je kunt bijvoorbeeld ok een deel van het PGB gebruiken voor ondersteuning op school.

De WLZ (het CIZ), maar ook de WMO (gemeente) kan uitbetalen middels een PGB

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Bij een PGB horen ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. Je moet bijvoorbeeld en administratie bijhouden. En je moet een overeenkomst maken met de zorgverlener. Ok moet je declaraties (rekeningen) indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Misschien vind je het lastig om zelf een administratie bij te houden en goede afspraken te maken met en zorgverlener Dan kan iemand anders dat voor je doen. Bijvoorbeeld een familielid, een mentor of bewindvoerder.

Het zorgkantoor gaat een speciaal gesprek met je voeren: het bewust-keuze gesprek. Soms moet je eerst een test doen om te kijken of je zelf je PGB kunt regelen. In het bewust-keuze-gesprek praat je over waarom je PGB wilt hebben en over wat je ermee wilt doen. Welke zorgverleners ga je betalen uit het PGB? Hoeveel gaan zij verdienen? Hoe vaak komen zij langs? Dat schrijf je allemaal op in een budgetplan', Dit is een financieel overzicht van hoe je het geld van het PGB wilt gebruiken. In het gesprek met het zorgkantoor heb je het over dit budgetplan. Het is belangrijk dat jij bij dit gesprek aanwezig bent. Samen met de persoon die jouw PGB regelt.

Soms komt het zorgkantoor ook langs om te bespreken of je het geld van het PGB goed uitgeeft. Dat is een huisbezoek. Ook bij het huisbezoek is het belangrijk dat jij aanwezig bent, Samen met de persoon die jouw PGB regelt 

Wat kun je niet met een PGB?

Je kunt met en PGB niet alle soorten WLZ-zorg inkopen. Voor behandelingen kun je géén PGB krijgen. Deze zorg wordt altijd direct door het zorgkantoor betaald!

  1. ^ Dit kan ook een vakantieopvang of weekendopvang zijn die jouw familieleden nodig hebben om even wat tijd voor zichzelf te hebben
Find other pages that share the same topic as this page Decision-making9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org