מידע

Wat is er anders met de nieuwe WMO?


  • MedezeggenschapIn de nieuwe WMO moeten gemeenten er nog meer voor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
  • Gemeenten moeten mensen met een beperking passende ondersteuning bieden in het dagelijks leven. De maatwerkvoorziening is nieuw in de nieuwe WMO.
  • Eerst moesten mensen voor begeleiding (om meer zelfredzaam te zijn) bij de AWBZ zijn. Met de nieuwe WMO regelt de gemeente de begeleiding. Bijvoorbeeld begeleiding bij het bijhouden van de  nanciën, maar ook woonbegeleiding.
  • De gemeente moet ook meer aandacht besteden aan familieleden of bekenden die jou ondersteunen. Dat noem je mantelzorgers. En dan vooral aan hoe je mantelzorgers kunt ondersteunen, zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld dat er iemand is die het werk over kan nemen als de mantelzorgster vakantie nodig heeft. Hier moet de gemeente regels en afspraken voor maken.
  • Gemeenten kunnen de ondersteuning regelen via zorgaanbieders. Daar maken zij afspraken mee. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Gemeenten gaan dat allemaal op hun eigen manier regelen. Tijdens het gesprek kan je daar informatie over krijgen.
  • In de nieuwe WMO staat dat gemeenten er wel voor moeten zorgen dat de ondersteuning goed is. En dat jij kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. De gemeente moet jou ook vragen wat je er van vindt.
  • Medezeggenschap van burgers is ook in de nieuwe WMO belangrijk. Burgers moeten mee kunnen praten en advies kunnen geven over het Wmo-beleid dat de gemeente maakt.

In de nieuwe WMO staat dat burgers hier goede ondersteuning bij moeten krijgen.

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org