Information

De overgang van AWBZ naar nieuwe Wmo


Krijg je op 1 januari 2015 zorg vanuit de AWBZ? Bijvoorbeeld begeleiding?
Heb je van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een bewijs gekregen dat je recht hebt op deze begeleiding (indicatie)? En is deze indicatie heel 2015 geldig?

Dan houd je een jaar lang de rechten die bij deze indicatie horen. Ook al krijg je nu de ondersteuning vanuit de WMO.

  • Je krijgt dezelfde ondersteuning meestal van dezelfde aanbieder.
  • De gemeente kan in 2015 een gesprek met je voeren en vragen of je op een andere manier ondersteuning wilt krijgen. Als je indicatie van het CIZ in 2015 nog geldig is, mag je dat weigeren. Vanaf 2016 kan de ondersteuning wel anders geregeld worden. Voor die tijd moet de gemeente een gesprek met jou hebben gevoerd. Ze kijken dan niet alleen naar de begeleiding, maar ook naar de andere voorzieningen uit de Wmo. Zoals regiotaxi of woning aanpassingen. Soms kijken ze ook naar je inkomen. En naar de mogelijkheden die je hebt om te werken.
  • Je blijft je eigen bijdrage betalen. Dit geld gaat naar de gemeente.
  • Na 2015 stoppen de oude afspraken. Je maakt dan nieuwe afspraken met de gemeente.

Periode voor overgang AWBZ naar WMO

Inmiddels is het 2015 geweest, maar is de overgang AWBZ naar WMO vaak nog niet afgerond! Er bestaat nog steeds een regeling voor deze overgang, overleg met uw Gemeente bij twijfel. 

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org