Information

Uitleg van woorden die bij de WLZ horen


WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)
de wet die regelt dat mensen die altijd en overal zorg en ondersteuning nodig hebben, deze ok krijgen.
CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (CIZ)
:dit is en organisatie die vaststelt of jij zorg kunt krijgen it de WIz.
DIAGNOSE
de uitleg waarom je en beperking hebt.
IQ-TEST
een test waaruit duidelijk wordt hoe slim je bent (IQ = Intelligentie Quotient).
ZORGPROFIEL
hierin staat de soort zorg én de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft. Het CIZ kiest een zorgprofiel dat bij je past.
INDICATIE
dit is en bewijs dat je recht hebt op bepaalde zorg en ondersteuning. Het CIZ zegt welke zorg je krijgt.
ONAFHANKELIJKE CLIÈNTENONDERSTEUNER
iemand die jou helpt om je zorgvraag goed op te schrijven en die jou ondersteunt bij het zoeken naar en passende woonomgeving en passende zorg.
BEZWAARSCHRIFT
een brief waarin je schrijft waarom je het niet eens bent met een besluit.
HOORZITTING
een gesprek waarin je vertelt waarom je het niet eens bent met een besluit.
ZORGPLAN
hierin staat welke zorg en ondersteuning je nodig hebt en wenst. Je denkt zelf mee over je zorgplan.
EIGEN BIJDRAGE 
dit is geld dat je zelf betaalt aan het CAK voor de zorg die je krijgt.
CENTRAL ADMINISTRATIEKANTOOR (CAK) 
een kantoor dat de eigen bijdrage voor mensen berekent en regelt.
ZORG IN NATURA (ZiN)
alle zorg en ondersteuning die je in de instelling van de zorgaanbieder krijgt.
VOLLEDIG PAKKET THUS (VPT)
alle zorg en ondersteuning die de zorgaanbieder bij jou thuis regelt.
PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) 
jijzelf of je ouders/verzorgers krijgen een bedrag aan geld, hiermee regelen jullie de mensen die jou zorg en ondersteuning geven. Jullie krijgen het geld niet zelf in handen. De Sociale Verzekeringsbank krijgt het geld en betaalt de rekeningen.
BUDGETPLAN
plan waarin staat opgeschreven hoe je het PGB wilt gebruiken.
BEWUST-KEUZE-GESPREK
gesprek met/bij het zorgkantoor over je PGB, over hoe je dat gaat gebruiken. Dit gesprek voer je samen met de person die jouw PGB regelt.
HUISBEZOEK
soms komt het zorgkantoor op huisbezoek om te bekijken of je de goede zorg krijgt. En of het PGB genoeg is om de zorg te betalen.
MODULAIR PAKKET THUIS (MPT)
je krijgt een deel van je zorg van de zorgaanbieder met Zorg in Natura én en deel regel je zelf met je Persoonsgebonden Budget. Of je hebt afspraken met verschillende zorgorganisaties.
SOCIALE VERZEKERINGSBANK (SVB) 
een organisatie die de rekeningen betaalt van het PGB aan de zorgverleners en begeleiders.
OUDERINITIATIEF
ouders of verzorgers die met elkaar een woning en zorg en ondersteuning voor hun kinderen regelen.
EXTRA KOSTEN THUIS (EKT)
extra vergoeding als je niet alle zorg en ondersteuning kunt regelen vanuit je zorgprofiel
MEERZORG
extra vergoeding als je niet alle zorg en ondersteuning kunt regelen vanuit je zorgprofiel en als je meer dan 25 procent zorg en
ondersteuning te kort komt.

 

Om indholdet af hjemmesiden

Alle oplysninger på dette websted er udelukkende til undervisningsformål. Det er din læge, der er det rette sted at få specifik medicinsk rådgivning, diagnoser og behandling. Brug af dette websted sker udelukkende på eget ansvar. Hvis du finder noget, som du mener, der skal rettes eller præciseres, bedes du give os besked på: 

Send en e-mail: info@cdlsWorld.org