Information

Hoe kun je krijgen wat je nodig hebt?


gesprekCIZ1.png

Hoe krijg je wat je nodig hebt?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is en organisatie die zegt of jij zorg kunt krijgen uit de WIz. Heb je je leven lanq zorg en ondersteuning nodig? En moet er altijd iemand in de buurt zijn die jou kan ondersteunen als het nodig is? Dan maak je contact met het CIZ.

Stap 1. Formulier invullen
Je vult eerst en formulier in. Hierin staan vragen over jouw situatie. Dit doe je samen met familie of met iemand anders die jou ondersteunt.

cizForm.png

Het formulier stuur je naar het CIZ. Samen met nog andere papieren:

  • papieren van artsen die jou behandelen
  • een papier waarop stat waarom jij een beperking hebt. Bijvoerbeeld omdat je CdLS hebt mewt mogelijk autisme, epilepsie, en lichamelijke beperking of iets anders. Vermeld ook duidelijk of je kunt praten of taal begrijpt en hoe jouw gezichtsvermogen is. Dit nomen we een diagnose.
  • de uitslag van en IQ-test. Dit is een test die onderzoekt hoe slim je bent. Je kunt en IQ-test op school doen of bij de zorgorganisatie. Heb je geen IQ-test? Vraag dan aan het CIZ hoe je dat moet regelen.
Stap 2. Gesprek met CIZ
Als het CIZ al deze papieren ontvangen heeft, maakt het CIZ een afspraak met jou. Dit kan zijn voor een huisbezoek of een telefoongesprek. Samen met een familielid of begeleider heb je een gesprek met iemand van het CIZ.
Jullie bespreken dan wat je nodig hebt aan zorg en ondersteuning. En waarom je denkt dat je zorg en ondersteuning kunt krijgen uit de WLZ.
Stap 3. Zorgprofiel
gesprekCIZ3.png

Na het gesprek kijkt het CIZ in welk 'zorgprofiel' jouw zorgvraag past. In het zorgprofiel staat welke én hoeveel zorg en ondersteuning iemand nodig heeft. In een zorgprofiel staat omschreven hoe de zorg en ondersteuning eruit ziet die bij jou past.

Niet iedereen heeft evenveel zorg en ondersteuning nodig. Daarom zijn er verschillende zorgprofielen. Er zijn lichte profielen voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging. Zware profielen zijn voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Of voor mensen die extra veel verzorging nodig hebben.

Als het CIZ weet welk zorgprofiel bij jouw zorgvraag past, krijg je een 'indicatie', Dat is een bewijs dat je recht hebt op zorg en ondersteuning uit de WIz. Het CIZ stuurt een brief waarin de indicatie staat naar jouw huisadres.

In een zorgprofiel staat welke zorg én hoeveel zorg iemand nodig heeft. In een zorgprofiel staat omschreven hoe die zorg er uit ziet. Na het gesprek kijkt het CIZ in welk ‘zorgprofiel’ jouw zorgvraag past. Je krijgt dan een ‘indicatie’. Dat is een bewijs dat je recht hebt op zorg uit de WLZ. Er zijn verschillende zorgprofielen.Met een zorgprofiel kun je zorg op maat krijgen.

Stap 4. Ondersteuningsplan
gesprekCIZ4.png
Jij en je familie maken samen met zorgorganisatie(s) een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat beschreven welke
zorg en ondersteuning je wenst en nodig hebt. Dit ondersteuningsplan bespreek je minimal één keer per jaar. Om te kijken of je nog steeds de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Mocht je 'verhuizen' naar een andere zorgorganisatie dan stel je opnieuw het plan op, maar gebruik dan je oude plan zodat jullie niets vergeten.

In de WLZ zijn een ondersteuningsplan en en bespreking over het ondersteuningsplan verplicht. Je moet dan ook bespreken wat je familie voor je doet. En wat de familie zelf aan ondersteuning nodig heeft. De familie is niet verplicht om jou zorg te geven. Maar het mag natuurlijk wel.

Dingen die Jij belangrijk vindt

Stap 5. Zorgafspraken (voorheen zorgarrangement)
zorgArrangement.png
Als je thuis woont, staat in de zorgafspraken bijvoorbeeld hoe de zorg en ondersteuning die je krijgt bij het huishouden er precies it ziet. En hoe het vervoer van en naar je werk of dagbesteding is geregeld.
Samen met de zorgorganisatie(s) maak je zorgafspraken. Wat doe je zelf en wat regelt de zorgorganisatie voor jou? En wat doen vrijwilligers of familieleden. Je spreekt bijvoorbeeld af hoe je verblijf (wonen) bij de zorgorganisatie is geregeld. En hoe de begeleiding eruit ziet die je krijgt bij je persoonlijke verzorging (eten, douchen, aankleden enzovoorts).  Dit staat ok allemaal in het ondersteuningsplan.

De zorgafspraken kunnen voor iedereen weer anders zijn. Je kunt de zorg in een zorgorganisatie krijgen. Je kunt de zorg ok thuis krijgen. Of in een kleine woonvorm zoals een Thomashuis of ouderinitiatief. Dit kan alleen als de zorg en ondersteuning ook daar goed geregeld kan worden.

Stap 6. Eigen bijdrage
Een groot deel van de zorg en ondersteuning die jij krijgt wordt uit de WLZ betaald. ledereen van 18 jaar en ouder betaalt ook zelf een deel van deze zorg en ondersteuning. Dit nomen we een eigen bijdrage. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt, heeft te maken met je inkomen. En met wat je op de spaarrekening hebt staan. Hoe hoger je inkomen, hoe meer eigen bijdrage je moet betalen.
Je betaalt de eigen bijdrage aan het Central Administratie Kantoor (CAK).
persoonlijk contact
* Er is meer persoonlijk contact met jou als cliënt.
* Daardoor past de zorg meer bij wat je nodig hebt.
* Het CIZ komt bij jou en je familie op bezoek of neemt contact met jullie op via de telefoon. Samen kijken jullie welke zorg er nodig is.
* Het CIZ zegt welke zorg je krijgt. Dit noem je een indicatie.
* Het CIZ begint in januari 2015 met de nieuwe manier van indicaties geven.
* De indicaties die vanaf januari 2015 worden gegeven, zijn je hele leven geldig. Je hoeft tussendoor dus niet opnieuw een gesprek te hebben met het CIZ.
* Heb je na een tijdje meer zorg nodig? Dan kun je altijd om een nieuwe indicatie vragen.

Heb je nu al een indicatie? Dan krijg je een bericht van het CIZ over wat je moet doen als je indicatie verloopt. Het kan zijn dat je dan een nieuwe indicatie aan moet vragen. Maar het kan ook zijn dat het CIZ dit regelt zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.
Voordelen
Wat zijn voordelen van de nieuwe manier van zorg toewijzen?

In het zorgarrangement staat bijvoorbeeld hoe je verblijf in de instelling is geregeld. En hoe de begeleiding er uit ziet die je krijgt bij je persoonlijke verzorging (eten, douchen, aankleden enzovoorts). Als je thuis woont, staat in het zorgarrangement bijvoorbeeld hoe de hulp die je krijgt bij het huishouden er precies uit ziet. En hoe het vervoer van en naar je werk of dagbesteding is geregeld

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org