Information

Betalen van passende zorg


De WLZ betaalt een groot deel van jouw zorg. Je betaalt ook zelf een klein deel van de zorg. Dit noem je een ‘eigen bijdrage’.
Je betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hoeveel eigen bijdrage je betaalt, heeft te maken met je inkomen, je persoonlijke situatie en of je in een instelling woont of niet.

Er zijn vier manieren waarop jouw zorg kan worden betaald.

 1. Zorg in Natura (ZIN)
  Je woont in een instelling. De instelling biedt alle zorg die je nodig hebt. Het gaat dan om de kosten voor wonen, voor voeding én de kosten voor de begeleiding. Dit is Zorg in Natura (ZiN). Je betaalt dan een hoge eigen bijdrage. Je moet minstens € 385,- overhouden als zak- en kleedgeld. Vaak moet je daar ook je eigen was-kosten van betalen.
 2. Volledig pakket thuis (VPT)
  Je woont thuis bij je ouders of in je eigen huis. Je vraagt de zorgaanbieder om de zorg thuis te geven. Dit heet een Volledig Pakket Thuis (VPT). Je betaalt een lage eigen bijdrage. Je betaalt zelf de huur van je eigen huis en je eten.
 3. Persoonsgebonden Budget (PGB)
  Je organiseert zelf de zorg in die je nodig hebt en koopt het in. Je woont thuis of samen met andere mensen met een beperking in een huis, bijvoorbeeld een Thomashuis. Dat doe je met een persoonsgebonden budget (PGB). De sociale verzekeringsbank (SVB) regelt jouw PGB. Jij stuurt de rekeningen naar de SVB. De SVB betaalt de mensen die jou zorg geven en jij controleert of de facturen die ze sturen kloppen. Je betaalt een lage eigen bijdrage. Je betaalt wel zelf de huur van je huis en je eten.
 4. Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Je woont thuis of met anderen in een kleinschalige woonvorm. Je regelt zelf je zorg. Een deel betaal je met een persoonsgebonden budget (PGB). Een ander deel van de zorg krijg je van de zorgaanbieder met Zorg in Natura (ZiN). Je kunt met verschillende zorgaanbieders afspraken maken. Dit heet een Modulair Pakket Thuis (PPT).

Hoe wordt mijn zorg geregeld

hoeWordtMijnZorgGeregeld.png)))
{{/container}}

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org