Information

Zorg op School


Sins 1 augustus 2014 kennen we de wet passend onderwijs. Scholen zijn verplicht om een passende plek te regelen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

careInSchool.png

Heeft een kind zorg nodig op school, bijvoorbeeld verpleging, verzorging of begeleiding? Dan is het verstandig om dat op tijd te regelen. Voor veel ouders is het ingewikkeld or dit te regelen. En vraagt het veel tijd. We geven hier informatie en tips over het regelen van passend onderwijs.

Onder welke wet valt een kind?

Zorg of ondersteuning op school wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (WLZ). Bij iedere wet worden dingen anders geregeld. Voor je met de school in gesprek gaat, is het belangrijk om te weten onder welke wet de zorg voor het kind valt.

Specifieke informatie

Weet je niet onder welke wet het kind valt? Dan kun je contact opnemen met de cliéntondersteuning van de gemeente, met en cliëntenorganisatie of met het Juiste Loket. De medewerkers van het Juiste Loket kunnen helpen bij problemen rond het regelen van zorg op school, Bijvoorbeeld wanneer organisaties naar elkaar blijven wijzen bij de vraag wie de zorg of ondersteuning moet regelen. Je kunt contact opnemen via www.juisteloket.nl

In gesprek met de school

De manier om de zorg of ondersteuning voor het kind met de school te regelen, verschilt van school tot school. Er is altijd een gesprek op school.

Vaak zijn daar anderen bij. Bijvoorbeeld iemand van het wijkteam of van de gemeente. Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt op dit gesprek. Dat je goed opkomt voor de belangen van het kind en jouw belangen.

Een paar tips

  • Houd er rekening mee dat de werkwijze om zorg aan te vragen maanden kan duren. Het hoeft niet gelijk te lopen met de termijnen van een aanmeldprocedure bij een school. Zet de aanvraag dus op tijd in gang.
  • Bereid je goed voor. Maak duidelijk wat de behoefte aan zorg van het kind is. Informatie uit de handreiking 'onderwijs en zorg' kan je daarbij helpen. Deze is te vinden op: www.lecso.nl.
  • Is er al zorg getegeld voor het kind? Neem dan de brief mee waarin precies staat welk zorg of ondersteuning is toegekend (beschikking).
  • Neem en onderwijszorgconsulent me naar het gesprek. Zoiemand is gespecialiseerd in het onderwerp. Hij kan je met kennis
    en advies ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de website onderwijszorgconsulenten
  • Let er tijdens het gesprek op dat de school zorgt voor een passend aantal uren voor de zorg op school. Vraag welk deel van de zorg uit het onderwijsbudget betaald wordt en welk deel uit de beschikking moet komen.
  • Teken niets tijdens het gesprek op school. Neem de afspraken die op papier staan, mee naar huis. Denk eerst goed na over de mogelijkheden. Heb je nog vragen? Zorg dan dat die eerst worden beantwoord door de school of door een onderwijszorgconsulent.
  • Zorg op school kan ook betaald worden met persoonsgebonden budget (PGB). Soms kom je daardoor niet meer uit met je PGB, omdat ook andere zorg thuis, logeren, naschoolse opvang van het PGB moet worden betaald. Tot je 23ste kun je dan misschien gebruik maken van Extra Kosten Thuis
Find other pages that share the same topic as this page (special) Education13 (special) Education8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org