informatie

Veranderen Cognitieve en Gedragskenmerken met de Leeftijd bij in CdLS?


Onderzoek suggereert dat gedrags-, emotionele en cognitieve kenmerken bij CdLS kunnen veranderen met de leeftijd (2,137,139,148,172). Bevindingen van één studie duiden op een verband tussen leeftijd en een grotere mate van gedragsproblemen bij individuen met CdLS (137). In dit onderzoek was een oudere leeftijd specifiek geassocieerd met lagere niveaus van plezier en toegenomen aandringen op gelijkheid (148). Dit wijst erop dat oudere individuen met CdLS meer problemen vertonen.

Onderzoek suggereert ook dat individuen met CdLS naarmate ze ouder worden toenemende problemen kunnen ervaren wat betreft de frequentie en ernst van veel gedragskenmerken. Deze veranderingen zijn gerapporteerd met betrekking tot verbaal werkgeheugen, ASS symptomen, angst, slecht humeur, zelfbeschadigend gedrag en impulsiviteit (2,90,109,139,54,166,172,174). Agressie, hyperactiviteit en slaapproblemen bij CdLS nemen mogelijk niet toe in frequentie of ernst naarmate de leeftijd stijgt.

Storend gedrag kan beginnen tijdens de adolescentie en jong-volwassenheid (109,167,172). Individuen met CdLS hebben baat bij ondersteuning tijdens deze transitie-periodes, die kan helpen om geestelijke gezondheidskwesties en storend gedrag te reduceren.(R65). Ondersteuning dient onder meer te bestaan uit een persoonsgerichte aanpak, waarbij veranderingen geleidelijk geïntroduceerd worden en waarbij rekening gehouden wordt met de sociale omgeving van een individu.

Samenvatting

Veranderen Cognitieve en Gedragskenmerken met de Leeftijd bij CdLS?

 R65: Individuen met CdLS dienen extra ondersteuning te krijgen tijdens de adolescentie en jong-volwassenheid, met een persoonsgerichte aanpak om geestelijke gezondheidskwesties en storend gedrag te reduceren.

Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam

Adapted from: Kline, A. D., Moss, J. F., Selicorni, A., Bisgaard, A., Deardorff, M. A., Gillett, P. M., Ishman, S. L., Kerr, L. M., Levin, A. V., Mulder, P. A., Ramos, F. J., Wierzba, J., Ajmone, P.F., Axtell, D., Blagowidow, N., Cereda, A., Costantino, A., Cormier-Daire, V., FitzPatrick, D., Grados, M., Groves, L., Guthrie, W., Huisman, S., Kaiser, F. J., Koekkoek, G., Levis, M., Mariani, M., McCleery, J. P., Menke, L. A., Metrena, A., O’Connor, J., Oliver, C., Pie, J., Piening, S., Potter, C. J., Quaglio, A. L., Redeker, E., Richman, D., Rigamonti, C., Shi, A., Tümer, Z., Van Balkom, I. D. C. and Hennekam, R. C. (2018).

Nederlandse versie:
Intensive Text Care

We danken Intensive Text Care (Lara) voor de zorgvuldige vertaling. We danken Sylvia en Paul voor de controle. We danken Connie, Gerritjan en andere betrokkenen vanuit de vereniging Cornelia de Lange syndroom voor re review op leesbaarheid

pagina geschiedenis
Laatst gewijzigd door Lara Tauritz Bakker op 2020/02/22 13:21
Gemaakt door Gerritjan Koekkoek op 2019/03/27 15:09
Vertaald in het nl door Lara Tauritz Bakker op 2020/02/16 12:16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


  

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org