informatie

De toekomst na het afsluiten van de schoolperiode


Een groot deel van de kinderen met het CdLS leert op zijn eigen tempo en naar zijn eigen behoefte, soms minder snel en minder veel dan wat men op een 'normale' school verwacht. Dit tempo van leren verschilt van kind tot kind. Een deel van de kinderen is in staat om 'normaal' onderwijs te volgen, anderen volgen speciaal onderwijs. Voor sommige kinderen is een dagbesteding met leerdoelen de beste optie. Het IQ van kinderen met CdLS is gemiddeld lager dan normaal.

Het belangrijkste is onderwijs dat aansluit bij de leerbehoefte van uw kind, maar ook bij de behoefte aan sociaal contact. Dat is goed voor het welbevinden. Hierbij is het zeker ook van belang hoe de familie erin staat.

Voorbereiding op transitie tijdens de schoolperiode

Als uw kind naar een vorm van (speciaal) onderwijs of dagbesteding gaat, is het belangrijk om op bepaalde leeftijden te kijken naar belangrijke mijlpalen die uw kind op specifieke leeftijden kan behalen.

Hieronder een aantal van deze specifieke mijlpalen:

  • uw kind bereikt de leeftijd van 12-14 jaar: Op deze leeftijd gaat uw kind mogelijk naar het middelbaar onderwijs. Het is belangrijk om een Transitie Plan te maken om de te behalen doelen te bepalen van vormen van onderwijs of dagbesteding. Deze doelen kunt u ieder jaar opnieuw bekijken en eventueel bijstellen samen met uw kind en met de onderwijsinstelling of dagbesteding van uw kind.
  • Bekijk welke opties er zijn om einddiploma's te behalen. 
  • Bekijk en onderzoek welke interesses uw kind heeft, om te kijken wat in het leven na onderwijs belangrijk kan zijn. Denk hierbij aan levensvaardigheden, passies van uw kind, mogelijkheden voor werk, trainingen, Coachings trajecten voor werk, aanvullende onderwijstrajecten, verschillende dagprogramma's etc.
  • Onderzoek of er in de woonomgeving programma's en/of netwerken zijn voor volwassenen met een beperking en voor hun families/begeleiders. Denk hierbij aan ontwikkelprojecten voor mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking, of aan een leertraject voor professionele begeleiders.

Iedere mens heeft recht op onderwijs; een leven lang.

Na de eerste vormen van onderwijs komt rond 12-14 jaar het 'voortgezet' onderwijs in beeld. Een bijzondere vorm is hierbij het voortgezet speciaal onderwijs. Het voortgezet speciaal onderwijs is voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Het leidt op tot een vervolgopleiding, een baan of dagbesteding. 

Veel kinderen starten aldus op de school voor speciaal voortgezet onderwijs als ze tussen de 12 en 14 jaar zijn. Een kind mag op deze school blijven tot het einde van het schooljaar waarin hij of zij 20 jaar wordt.  Voor het voortgezet speciaal onderwijs gelden aparte kerndoelen. Voor iedere leerling wordt er een plan voor een ontwikkelingsperspectief gemaakt! In dit plan staat beschreven wat de leerling op dat moment kan en wat de school, de jongere en de ouders verwachten dat de leerling kan bij het verlaten dan de school.

Als uw kind de leeftijd van 16-18 jaar bereikt, kijken school, de jongere en de ouders naar wat de mogelijkheden na school voor uw kind zijn.

Wat is het uitstroomprofiel: wat kan uw kind gaan doen na het afronden van het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Mogelijkheden bij het uitstroomprofiel kunnen zijn:

  • Vervolgonderwijs: Van deze leerlingen Wordt verwacht dat ze een startkwalificatie kunnen halen: zij worden opgeleid om een diploma te halen in het regulier onderwijs. Uw kind kan een mbo-1, vmbo, havo of vwo-diploma halen
  • Arbeidsgericht uitstroomprofiel: uw kind kan dan gaan werken op de (beschermde) arbeidsmarkt.
  • Dagbesteding: uw kind gaat na de middelbare school naar een dagbesteding, zoals bijvoorbeeld een zorgwerkplaats, een zorgboerderij of een instelling waar overdag zorg wordt geboden.

Lees hier over mogelijkheden...

Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Juridische kwesties en voogdij4 (speciaal) Onderwijs13 (speciaal) Onderwijs8
Janette Peracchio
Janette Peracchio

M.Ed., CdLS Foundation Family Service Coordinator (retired)

Source:
pagina geschiedenis
Laatst gewijzigd door Gerritjan Koekkoek op 2022/07/25 16:45
Gemaakt door Gerritjan Koekkoek op 2021/04/23 11:56
Vertaald in het nl door Gerritjan Koekkoek op 2022/02/28 13:58

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org