Informacje

Feeding and Dental Difficulties


From infancy to adulthood, feeding difficulties are very common in individuals with CdLS. Preferably, individuals with CdLS should be fed orally (by mouth). However, feeding difficulties may sometimes result in feeding times becoming unsafe, stressful and taking many hours out of the day. In these circumstances, doctors may temporarily supplement an individual’s feeding with a gastrostomy tube.

Zalecenie(a)

Feeding and Dental Difficulties

R12
U każdej osoby z CdLS ze znaczącymi i przedłużającymi się trudnościami w odżywaniu zespół specjalistów powinien rozważyć (tymczasowe) założenie gastrostomii (chirurgicznego dostępu do żołądka przez powłoki brzuszne) jako uzupełnienie karmienia doustnego.
R13
U osób z CdLS, u których występują nawracające infekcje dróg oddechowych, należy wykluczyć refluks i/lub aspirację (wdychanie do dróg oddechowych) ciał obcych.
R14
Podniebienie powinno być dokładnie zbadane po postawieniu diagnozy. W przypadku wystąpienia objawów (podśluzówkowego) rozszczepu podniebienia, wskazane jest skierowanie do specjalisty.
R15
Przegląd stomatologiczny i czyszczenie zębów powinny odbywać się regularnie; może być konieczne dokładniejsze badanie stomatologiczne lub leczenie w znieczuleniu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Source:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org