informatie

NeurologicalChange


Neurologische veranderingen

Wanneer we het in deze context hebben over neurologische verandering, dan hebben we het over veranderingen in het centraal zenuwstelsel. Het centraal zenuwstelsel omvat de hersen en het ruggenmerg.
Ieders brein verandert continu in de loop de jaren en in dat opzicht ondergaan we allemaal constant neurologische veranderingen. Er zijn ook een aantal specifieke neurologische veranderingen die voorkomen bij de ontwikkeling en het opgroeien van mensen. Het is mogelijk dat er bij mensen met CdLS verschillende of additionele veranderingen optreden tijdens het opgroeien, wat mogelijk de gedragsveranderingen kan verklaren. Er is hoe dan ook verder onderzoek voor nodig om vast te stellen of dit wel of niet het geval is.

Chris Oliver

By Dr Alice Welham, Dr Jo Moss and Professor Chris Oliver
Cerebra Centre for Neurodevelopmental Disorders, University of Birmingham

pagina geschiedenis
Laatst gewijzigd door Gerritjan Koekkoek op 2021/05/23 12:40
Gemaakt door Gerritjan Koekkoek op 2021/05/23 12:40
Vertaald in het nl door Gerritjan Koekkoek op 2021/05/23 12:40

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org