informatie

Executieve Disfunctietheorie van ASS


Executieve Disfunctietheorie van ASS

‘Executieve functie’ is een overkoepelende term die wordt gebruikt om bepaalde vaardigheden te omschrijven, zoals het stap-voor-stap kunnen plannen, impulscontrole, onderdrukken van voor de hand liggende maar foute reacties, aanpassen van strategieën, georganiseerd kunnen zoeken en zelfmonitoring. Aangenomen wordt, dat sommige aspecten van het executief functioneren bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) moeilijker verloopt. Dit wordt de ‘Executieve Disfunctietheorie van ASS’ genoemd.
De Executieve Disfunctietheorie verduidelijkt waarom veranderingen in vastgelegde routines problemen oplevert voor mensen met ASS. Dit komt omdat een verandering in de dagelijkse gang van zaken vereist dat de persoon voor hem bekende handelingen loslaat, over de veranderde situatie nadenkt en vervolgens daarop inspeelt. Gezien de overeenkomsten tussen ASS en CdLS, is de Executieve Disfunctietheorie ook nuttig om bepaalde aspecten van CdLS beter te begrijpen.


Executieve disfunctie en routines

Stelt u zich voor dat een fictief persoon, Arlene, de afgelopen jaren steeds door dezelfde chauffeur, Bill, om vijf over acht ’s ochtends wordt opgehaald. Bill belt aan en zegt “Goedemorgen, Arlene” als Arlene de deur opendoet. Arlene antwoordt “Goedemorgen, Bill” en gaat voorin de minbus zitten. Op een ochtend is Bill ziek en belt Charlie om vijf over acht ’s ochtends aan. Als Arlene opendoet, zegt hij “Hallo, ik ben Charlie”, waarna hij Arlene een hand wil geven.
Als Arlene heeft opengedaan, moet ze haar gebruikelijke reactie “Goedemorgen, Bill” inslikken. Daar komt ook nog bij dat ze ter plekke een nieuwe handeling moet bedenken en uitvoeren, namelijk Charlies hand schudden en “Hallo, Charlie” zeggen.
Probeert u zich nu voor te stellen dat Charlie de deur achter in de minibus voor haar opent, in plaats van de deur voorin. Arlene moet haar gebruikelijke impuls om voorin in te stappen onderdrukken en in potentie een heel scala aan voor haar nieuwe handelingen bedenken en uitvoeren (de situatie aan Charlie uitleggen of op een ander plekje in de bus gaan zitten). Voor mensen die problemen hebben met executieve functies zijn deze zaken heel erg moeilijk.

Chris Oliver

By Dr Alice Welham, Dr Jo Moss and Professor Chris Oliver
Cerebra Centre for Neurodevelopmental Disorders, University of Birmingham

pagina geschiedenis
Laatst gewijzigd door Gerritjan Koekkoek op 2022/03/01 14:18
Gemaakt door Gerritjan Koekkoek op 2021/05/23 12:41
Vertaald in het nl door Gerritjan Koekkoek op 2021/05/23 12:41

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org