ervarings verhalen

Veranderen Cognitieve en Gedragskenmerken met de Leeftijd bij in CdLS?


Onderzoek suggereert dat gedrags-, emotionele en cognitieve kenmerken bij CdLS kunnen veranderen met de leeftijd. 

Bevindingen van één studie duiden op een verband tussen leeftijd en een grotere mate van gedragsproblemen bij individuen met CdLS. In dit onderzoek was een oudere leeftijd specifiek geassocieerd met lagere niveaus van plezier en toegenomen aandringen op gelijkheid. Dit wijst erop dat oudere individuen met CdLS meer problemen vertonen.

Aanbeveling(en)

Veranderen Cognitieve en Gedragskenmerken met de Leeftijd bij in CdLS?

R65
Individuen met CdLS dienen extra ondersteuning te krijgen tijdens de adolescentie en jong-volwassenheid, met een persoonsgerichte aanpak om geestelijke gezondheidskwesties en storend gedrag te reduceren.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Source:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


  

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org