informatie

Sociaal functioneren en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)


Ongeveer iets minder dan de helft van alle individuen met CdLS vertonen symptomen van ASS. De drie kern-kenmerken van ASS zijn: Slechte of ongewone sociale vaardigheden, Achterblijvende ontwikkeling of problemen met verbale en non-verbale communicatie (b.v. gebaren, wijzen, tonen, etc.) en de aanwezigheid van repetitief gedrag.

Aanbeveling(en)

Sociaal functioneren en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

R56
Een klinische ASS diagnose dient overwogen te worden bij alle individuen met CdLS gedurende hun hele leven, waarbij rekening gehouden moet worden met atypische presentatie.
R57
R57: In aanvulling op gestandaardiseerde ASS diagnostische hulpmiddelen dienen gedetailleerde observaties uitgevoerd te worden om het profiel van sociaal functioneren bij een individu met CdLS nauwkeurig te definiëren.
R58
ASS-specifieke interventies moeten overwogen worden bij alle individuen met CdLS, in combinatie met aanpakken die rekening houden met het bredere profiel van sociaal functioneren van het syndroom.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Source:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


  

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org