מידע
פגישות

Phenotypic Analysis of Patients with SMC1A Mutations and Epilepsy

the Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) Foundation USA
1 supporter
Finished, Closed!

Sleep-related difficulties are very common in CdLS and can begin as early as infancy. Difficulties can include insomnia (difficulty falling and/or staying asleep), apnoea (breathing temporarily stops during sleep), daytime drowsiness and frequent daytime napping.

המלצות

Sleep

R49
Sleep problems in individuals with CdLS can have serious consequences, and behavioural sleep management should be considered.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

מצא דפים אחרים שחולקים את אותו נושא כמו דף זה Autonomic nervous system6 Seizures1 SMC1A4 SMC1A1
    Every person is unique!
    The value of a smile!
    The power of Love!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

נושא שמחזיק את הנושא הזה
Health difficulties in CdLS...
'
מידע

  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org