Informacje
Spotkania

Neurodevelopmental Disorders and Behavioral Management

the Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) Foundation USA
1 wspierający
Zakończone, Zamknięte!

Adaptive behaviours are age-appropriate behaviours that people need to function well in daily life and live independently. Adaptive behaviours include life skills such as dressing, grooming, food handling, safety, making friends, communication, cleaning, managing money and ability to work.

Individuals with CdLS demonstrate difficulties in adaptive behaviour across the lifespan. This means that many children and adults with CdLS will need help with daily tasks, such as washing and dressing. Many individuals with CdLS do not develop verbal communication skills. Expressive communication skills (ability to express oneself) are usually significantly more impaired than receptive language skills (ability to understand communication). Individuals with CdLS often use a number of non-verbal strategies to communicate, for example, social approach and pushing a person’s hand away.

Zalecenie(a)

Adaptive behaviour in CdLS

R51
Zwiększanie umiejętności adaptacyjnych w celu zwiększenia niezależności osoby powinno pozostać w centrum uwagi przez całe życie. Powinno obejmować spersonalizowane, konkretne cele i strategie nauczania.
R52
Osobom z CdLS należy zapewnić dodatkowe wsparcie rozwojowe i edukacyjne, aby mogły osiągnąć swój maksymalny potencjał poznawczy i edukacyjny, biorąc pod uwagę ich indywidualne zaburzenia poznawcze.
R53
Mocne i słabe strony poznawcze osób z CdLS powinny być oceniane w celu opracowania strategii edukacyjnych i interwencyjnych.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    Każdy człowiek jest wyjątkowy!
    Wartość uśmiechu!
    Siła Miłości!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org