Informacje

Upper limb abnormalities:


Physical function is usually remarkably good in individuals with CdLS who have limb abnormalities. Therefore, physical therapy (physiotherapy) or surgical procedures are usually not required. 

Prosthetic devices may be used to aid physical function, however, individuals with CdLS may find difficulty tolerating them.

Zalecenie(a)

Upper limb abnormalities:

R43
Ponieważ sprawność jest często bardzo dobra przy dużych anomaliach kończyn, zaleca się ostrożność w odniesieniu do zabiegów chirurgicznych u osób z CdLS.
R44
W zależności od potrzeb i poziomu akceptacji u osób z CdLS należy rozważyć zastosowanie urządzeń protetycznych.
R45
Rokowanie dotyczące rozwoju i sprawności ruchowej powinno być brane pod uwagę przy rozważaniu leczenia problemów mięśniowo-szkieletowych u osób z CdLS.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona Autonomic nervous system7 Autonomic nervous system21
Source:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

temat trzymający ten temat
The musculoskeletal system
'
Informacje

  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org