familiedag 2020 ?

familiedag 2020 ?Beste Cornelia de Lange leden,

Door Jan en Monique Ottevanger, de vader en bonusmoeder van Kim, is begin dit jaar al een start gemaakt aan de voorbereidingen om de jaarlijkse Cornelia de Lange familiedag te organiseren, dit keer in het centraal gelegen Almere.

stadslandgoed-de-kemphaan-2.jpg

Nu door de Corona, en de door het RIVM opgelegde veiligheidsmaatregelen niets meer vanzelfsprekend is , is dat bij het organiseren van de familiedag natuurlijk ook zo.

Graag de vraag naar jullie mening, waar de behoefte ligt en wat de eventuele alternatieven kunnen zijn ergens de verbondenheid met elkaar te ervaren. Ik hoop op veel respons.

Partycentrum ‘de Kemphaan’ in Almere staat vooralsnog vrijblijvend gereserveerd op zaterdag 26 september.

Opties:
• Wel familiedag laten plaats vinden met de dan geldende RIVM regels
• Kleinschalige ontmoetingen per regio met gezamelijke  “Zoom meeting” door Gertjan welkomswoord, en ‘hoe is het met’
• Geen familiedag, 2021 weer
• Tijd en geld steken in filmpje van families (zie Italie Cornelia Awarness day, zo zien we hoe het met de families is).
• Zoom meeting met families thuis
• Andere ideeen ?

Rest me nog voor te stellen: Ik ben Connie Vijverberg, tante van Olivier Vijverberg  en derhalve al wel meerdere malen op de familiebijeenkomsten geweest. Vorig jaar ben in benaderd of ik interesse had om een leeg plekje in het bestuur in te willen vullen en zo ben ik als aspirant bestuurslid ingestapt. Graag draag ik op deze manier mijn steentje bij, hoewel weinig bestuurservaring, wel ervaring in de zorg. Ik werk als verpleegkundige op de spoedeisende hulp en ambulance.
connie.pngconnieWerk.pngolivier.png

  
 

Über den Inhalt der Website

Alle in diesen Fragen und Antworten enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Der Ort, um spezifische medizinische Beratung, Diagnosen und Behandlung zu erhalten, ist Ihr Arzt. Die Nutzung dieser Website erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn Sie etwas finden, das Ihrer Meinung nach korrigiert oder geklärt werden muss, lassen Sie es uns bitte wissen, kontaktieren Sie uns unten.

*#