Zapytaj eksperta

Communication and language


        Rodzice, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele często mają wątpliwości i pytania dotyczące opieki i dobrego samopoczucia osób z Zespół Cornelia de Lange (CdLS). 

Communication abilities vary widely in CdLS. Typically, individuals with CdLS experience major difficulties in communication and many individuals do not develop verbal communication. Speech difficulties in CdLS often occur due to abnormal muscle tone. However, visual impairment, hearing loss and mouth structure or jawbone abnormalities can also lead to speech and communication difficulties. 

Difficulties in communication and understanding communication can also arise from cognitive impairment (problems with memory, thinking and communication).

Currently there is little research on the relationship between intellectual functioning, behaviour and communication skills in CdLS. 


Zalecenie(a)

Communication and language

R63
Przy ocenie komunikacji należy brać pod uwagę problemy ze wzrokiem i słuchem, zaburzenia mowy, niepełnosprawność intelektualną, trudności w interakcjach społecznych i lęk społeczny. Bardzo przydatne mogą być obserwacje wideo.
R64
Odpowiednie dla rozwoju strategie komunikacyjne (takie jak terapia mowy, wspomaganie komunikacji) powinny być wdrożone w ciągu pierwszych 18 miesięcy życia.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

xwiki:WaihonaPartners.plGdansk.WebHome

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!