vraag het onze experts

Gezondheid problematiek bij CdLS

  
Ouders, verzorgers, zorgverleners en leerkrachten hebben vaak zorgen en vragen over de zorg en het welzijn van personen met Cornelia de Lange syndroom. 

Onderzoek toont aan dat kinderen en volwassenen met CdLS vaak meer gezondheidsproblemen kennen vergeleken met individuen met een verstandelijke beperking. De gezondheidsproblemen die voorkomen betreffen meestal oogproblemen, maag-darmproblemen, genitale problemen en afwijkingen van de ledematen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Do you have a question you would like to ask?

Stel een vraag...
Heb je snel en dringend een antwoord nodig? Neen contact op met expertise centre Cornelia de Lange syndrome!