vraag het onze experts

tada

Babbling


Vraag

The mother of a 1-year-old girl with CdLS states that her daughter used to make a lot of cooing and babbling sounds prior to the insertion of ear tubes. It seems to the mother that as of late, these sounds have tapered off. Can you think of a reason why this would occur and any steps that the mother should take?

Antwoord van onze experts

My best guess is that this is normal behavior for children with CdLS. The fact that it follows the placement of the tubes may be coincidental. Typically, developing babies should move on to babbling after cooing, but babies with CdLS typically do not exhibit "normal" babbling behavior, at least not at the expected age and perhaps never. This child's mother could also direct this question to a speech therapist (if her daughter is seeing one) or have a doctor check the ear tubes to make certain there is no infection or clogging of the ear canals.

MG/TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us
Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Communicatie en taal12 Communicatie en taal9 Communicatie en taal9

Aanbeveling(en)

Communicatie en taal

R63
Beoordeling van communicatie dient rekening gehouden te worden met visus- en gehoorproblemen, spraakbeperkingen, verstandelijke beperkingen, problemen met sociale interactie en sociale angst. Video-observaties kunnen heel nuttig zijn.
R64
Bij de ontwikkeling passende communicatiestrategieën (zoals logopedie, aanvullende communicatie input) dienen binnen de eerste 18 levensmaanden toegepast te worden.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag