vraag het onze experts

tada

Constipation


Vraag

My four-year-old granddaughter is having trouble with constipation.

Antwoord van onze experts

Most constipation is not caused by an anatomy problem, however the child should have a good exam including rectal examination. If the problem was present from birth, there may be reason to be more concerned. Constipation is very common in CdLS.

Our first line of therapy is usually Milk of Magnesia. It should be given at least an hour away from other medications as it may bind and inactivate them. If the child has kidney disease you should check with your doctor first. For a baby between 10-15 pounds I would start at 1/2-1 tsp or 2.5-5cc a day.

CP/TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us
Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Verstopping van de darmen8 Verstopping van de darmen1 Verstopping van de darmen9

Aanbeveling(en)

Verstopping van de darmen

R31
Bijna de helft van alle personen met CdLS krijgen te maken met obstipatie en zijn dienen op dezelfde manier behandeld te worden als andere mensen met obstipatie.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag