vraag het onze experts

tada

Cyclical Behavioral Patterns


Vraag

Can you identify a common theme of behavioral tantrums as cyclical in individuals with CdLS? Are there medications specific to leveling out these cycles?

Antwoord van onze experts

Tantrums and aggressive behavior do sometimes occur in cycles, and some psychiatrists take this as evidence for manic-depression. Children and adults are no different; sometimes their behavior problems occur in patches or, if you will, in cycles. Drugs for manic-depression are only occasionally helpful, though. Behavioral modification would be suggested before medications.

TG /TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

R54
Om de oorzaak van zelfbeschadigend gedrag bij individuen met CdLS te identificeren, dient medische beoordeling gericht op bronnen van pijn gevolgd te worden door gedragsbeoordeling van zelfbeheersing en vervolgens functionele analyse.
R55
Behandeling van zelfbeschadigend gedrag dient zowel medische als gedragsmatige strategieën te omvatten.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag