Zapytaj eksperta

tada

Ketogenic Diet


Pytanie

Do you know of anyone with CdLS trying a ketogenic diet?

Odpowiedź naszych ekspertów

A ketogenic diet is used for seizures that are difficult to control. It would not have anything to do with the underlying diagnosis. Most neurologists, if they suggest it, try the diet and see how it works. If there is no change, they take the patient off of it. Probably, if it is being suggested, it is worth a try. A diagnosis of CdLS would not affect the outcome, either favorably or negatively

TK 7-13-10

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us

Zalecenie(a)

Feeding and Dental Difficulties

R12
U każdej osoby z CdLS ze znaczącymi i przedłużającymi się trudnościami w odżywaniu zespół specjalistów powinien rozważyć (tymczasowe) założenie gastrostomii (chirurgicznego dostępu do żołądka przez powłoki brzuszne) jako uzupełnienie karmienia doustnego.
R13
U osób z CdLS, u których występują nawracające infekcje dróg oddechowych, należy wykluczyć refluks i/lub aspirację (wdychanie do dróg oddechowych) ciał obcych.
R14
Podniebienie powinno być dokładnie zbadane po postawieniu diagnozy. W przypadku wystąpienia objawów (podśluzówkowego) rozszczepu podniebienia, wskazane jest skierowanie do specjalisty.
R15
Przegląd stomatologiczny i czyszczenie zębów powinny odbywać się regularnie; może być konieczne dokładniejsze badanie stomatologiczne lub leczenie w znieczuleniu.

Zalecenie(a)

Autonomic nervous system

R47
Napady padaczkowe u osób z CdLS powinny być leczone zgodnie z ogólnymi schematami postępowania.
R48
Badanie MRI mózgu powinno być rozważane tylko wtedy, gdy u osoby z CdLS występują objawy neurologiczne inne niż mikrocefalia (głowa mniejsza niż normalna).

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!