vraag het onze experts

tada

Risperdal


Vraag

My 7 year old son weighs 52 pounds. He is on Risperdal (1cc twice a day) to help him focus in school. I am concerned that the label on the medication indicated it should not be given the children. Can you provide me with information?

Antwoord van onze experts

Risperdal can have side effects but it is widely used in children and serious problems are very rare. The dose your son is taking is low. If it helps your son then I would have no problem continuing treatment. Regarding the risks of Risperdal with children under 18, the warnings are true, but actual risk is very low – lower if the doses are small, as in this case. If the personal physician would like, checking a liver profile after a month of treatment should indicate if the drug is being tolerated. However, the potential risk for NMS (neuroleptic malignant syndrome) is not testable. Ultimately, the risks are far outweighed by the benefits of this medicine

TG/ TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Sociaal functioneren en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

R56
Een klinische ASS diagnose dient overwogen te worden bij alle individuen met CdLS gedurende hun hele leven, waarbij rekening gehouden moet worden met atypische presentatie.
R57
R57: In aanvulling op gestandaardiseerde ASS diagnostische hulpmiddelen dienen gedetailleerde observaties uitgevoerd te worden om het profiel van sociaal functioneren bij een individu met CdLS nauwkeurig te definiëren.
R58
ASS-specifieke interventies moeten overwogen worden bij alle individuen met CdLS, in combinatie met aanpakken die rekening houden met het bredere profiel van sociaal functioneren van het syndroom.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag