vraag het onze experts

tada

Selective Mutism


Vraag

My 14 year old daughter with CdLS is fully able to carry on an intelligent conversation. She will talk with other children but never adults (not even relatives).

Antwoord van onze experts

It appears that your daughter is exhibiting behavior that can be described as selective mutism. In other words, she talks to other children but selects to not talk to adults. It is often assumed that anxiety underlies the behavior of selective mutism and treatment is frequently carried out by psychotherapists. Following an evaluation, the treatment process usually involves reinforcement of successive approximations toward the desired behavior. Remediation may take from 6 months to over two years

MG/TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us
Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Adaptief gedrag5 Adaptief gedrag1 Adaptief gedrag5

Aanbeveling(en)

Adaptief gedrag

R51
Het vergroten van de adaptieve vaardigheden om zelfstandigheid te verbeteren dient een speerpunt te blijven gedurende het hele leven en moet ook specifieke gepersonaliseerde doelen en leerstrategieën omvatten.
R52
Individuen met CdLS dienen extra ontwikkelings- en leerondersteuning te krijgen om zo hun maximale cognitieve en onderwijspotentieel te bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke cognitieve beperkingen.
R53
Cognitieve sterke en zwakke punten van individuen met CdLS dienen beoordeeld te worden om zo passende onderwijs- en interventie-strategieën te ontwerpen.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag