Zapytaj eksperta

tada

Seizure Onset Age


Pytanie

Is there a set age in people with CdLS when seizures begin?

Odpowiedź naszych ekspertów

Although seizures usually occur in early childhood, the onset may be at any time in childhood. Onset later in adolescence or early adulthood is unusual, but may occur

LJ/ TK 7-13-10

SEE ALSO:Seizure Auras, 
Seizure Medication, 
Seizure Effects, 
Seizures

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us
Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona Autonomic nervous system7 Autonomic nervous system21

Zalecenie(a)

Autonomic nervous system

R47
Napady padaczkowe u osób z CdLS powinny być leczone zgodnie z ogólnymi schematami postępowania.
R48
Badanie MRI mózgu powinno być rozważane tylko wtedy, gdy u osoby z CdLS występują objawy neurologiczne inne niż mikrocefalia (głowa mniejsza niż normalna).

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!