Erasmus MC, Cell Biology


welkom

bij het Erasmus MC, Cell Biology

Goal of Erasmus MC, Cell Biology

Doel van het Erasmus MC, Cell Biology

Genes are like instruction books in our bodies. They work with friends called regulatory elements. The way genes and friends interact depends on how the chromatin fiber is folded. Cohesin helps hold the chromatin together during cell divisions and promotes long-distance talks between different parts of the DNA. CTCF is like a traffic police, organizing the chromatin and keeping some parts separate. Scientists study this to understand how our genes work. They use special tools to see how genes and friends interact on the chromatin fiber. They want to know how genes make us unique. It's like solving a big puzzle!

We're also studying how changes in cohesin can cause problems in the body. Some mutations in cohesin and its regulators are linked to developmental syndromes like Cornelia de Lange Syndrome and Roberts SC phocomelia syndrome. These syndromes affect how the body develops. We're working with other research groups in Germany and France to learn more about these syndromes through the Target-CdLS network."

  

Team

NEDERLAND
NEDERLAND
NEDERLAND
Professor - Principal Investigator

PHD. Kerstin Wendt

NEDERLAND
NEDERLAND
NEDERLAND
Professor - Principal Investigator

Dr. Debbie van den Berg

NEDERLAND
NEDERLAND
NEDERLAND

Amber Hof

NEDERLAND
NEDERLAND
NEDERLAND

PHD. Student Marieke Alzeer

Diensten/kwalificaties Erasmus MC, Cell Biology

Onderzoek centrum
1Onderzoek dat belangrijk is om de oorzaak, aandoeningen en/of emoties van aandoening te begrijpen
2Heeft bewezen uitgebreide kennis over de aandoening
3Borgt deze kennis over de aandoening in een colloboratieve manier met vereniging en andere (internationale) instituten/organisaties
4Draagt zorg voor financiering van aandoening-relevante gebieden
5Draagt kennis uit op nationale en/of internationale ontmoetingen en conferenties en publicaties via de vereniging
Contact

Contact

Erasmus MC, Cell Biology
( onderdeel van het Erasmus MC )

Dept. of Cell Biology
Erasmus MC
Faculty building
Room Ee-1032
Wytemaweg 80
3015CN Rotterdam 
The Netherlands

NEDERLAND
telefoon:


Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org