Zapytaj eksperta

Adaptive behaviour in CdLS


        Rodzice, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele często mają wątpliwości i pytania dotyczące opieki i dobrego samopoczucia osób z Zespół Cornelia de Lange (CdLS). 

Adaptive behaviours are age-appropriate behaviours that people need to function well in daily life and live independently. Adaptive behaviours include life skills such as dressing, grooming, food handling, safety, making friends, communication, cleaning, managing money and ability to work.

Individuals with CdLS demonstrate difficulties in adaptive behaviour across the lifespan. This means that many children and adults with CdLS will need help with daily tasks, such as washing and dressing. Many individuals with CdLS do not develop verbal communication skills. Expressive communication skills (ability to express oneself) are usually significantly more impaired than receptive language skills (ability to understand communication). Individuals with CdLS often use a number of non-verbal strategies to communicate, for example, social approach and pushing a person’s hand away.


Zalecenie(a)

Adaptive behaviour in CdLS

R51
Zwiększanie umiejętności adaptacyjnych w celu zwiększenia niezależności osoby powinno pozostać w centrum uwagi przez całe życie. Powinno obejmować spersonalizowane, konkretne cele i strategie nauczania.
R52
Osobom z CdLS należy zapewnić dodatkowe wsparcie rozwojowe i edukacyjne, aby mogły osiągnąć swój maksymalny potencjał poznawczy i edukacyjny, biorąc pod uwagę ich indywidualne zaburzenia poznawcze.
R53
Mocne i słabe strony poznawcze osób z CdLS powinny być oceniane w celu opracowania strategii edukacyjnych i interwencyjnych.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

xwiki:WaihonaPartners.plGdansk.WebHome

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!