Zapytaj eksperta

tada

Behavior/Dental/Molars


Pytanie

My son has been self injuring himself for the last six months by biting through his lips and fingers. He had an endoscopy and an upper GI. Both tests came back normal. However, my son also has his two 6-year molars coming in. They were not noticed until four months ago because of the problem of him not opening his mouth. Could this be the problem for the behavior?

Odpowiedź naszych ekspertów

The eruption of the 6-year first permanent molars can take a long time. They can first enter the mouth as early as age 5 for girls and 5 ½ for boys. However, 6 to 6 1/2 years is more the norm. It can be a long process for them to settle into their eventual position within the dental arch, although three to six months is not unusual. Most of the time parents are not even aware of the teeth erupting into the mouth. The process is slow and uneventful. There is usually very little discomfort, not at all like the baby teeth erupting in an infant. Therefore, I would not attribute behavioral changes to the eruption of the six year permanent molars.

There can, however, be the presence of an infection (pericoronitis) when food gets trapped under the tissue, (operculum) that sits on the top of the molar as it erupts through the gums. This tissue eventually sloughs away but it can cause some discomfort if it gets infected. I suggest that the dentist look at the tissue and see if it is either gone or if it is still present, making sure it is not infected. It could be very uncomfortable and possibly cause irritational behavioral changes.

There also could be other hidden problems, such as dental abscess in another location, sinus infection, or and ear infection that should be ruled out.

RM/TK 7-13-10

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us

Zalecenie(a)

Feeding and Dental Difficulties

R12
U każdej osoby z CdLS ze znaczącymi i przedłużającymi się trudnościami w odżywaniu zespół specjalistów powinien rozważyć (tymczasowe) założenie gastrostomii (chirurgicznego dostępu do żołądka przez powłoki brzuszne) jako uzupełnienie karmienia doustnego.
R13
U osób z CdLS, u których występują nawracające infekcje dróg oddechowych, należy wykluczyć refluks i/lub aspirację (wdychanie do dróg oddechowych) ciał obcych.
R14
Podniebienie powinno być dokładnie zbadane po postawieniu diagnozy. W przypadku wystąpienia objawów (podśluzówkowego) rozszczepu podniebienia, wskazane jest skierowanie do specjalisty.
R15
Przegląd stomatologiczny i czyszczenie zębów powinny odbywać się regularnie; może być konieczne dokładniejsze badanie stomatologiczne lub leczenie w znieczuleniu.

Zalecenie(a)

Self-injurious and aggressive behaviour

R54
Aby zidentyfikować przyczynę zachowań samookaleczających u osób z CdLS, po ocenie medycznej, szczególnie w poszukiwaniu źródeł bólu, należy przeprowadzić ocenę behawioralną, a następnie analizę funkcjonalną.
R55
Leczenie zachowań samookaleczających powinno obejmować zarówno strategie medyczne, jak i behawioralne.

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!