vraag het onze experts

tada

Central Apnea


Vraag

My 28-month-old son has been diagnosed with central apnea. He has also had a seizure and was placed on anti-seizure medication. Will he outgrow the need for oxygen?

Antwoord van onze experts

Central apnea is apnea (cessation of breathing) caused by something in the central nervous system repressing the drive for respiration. It is seen, for example, in premature infants, who often grow out of it. It should not cause a need for oxygen, although would cause saturations to drop when he is not breathing. I do not know what would be causing it in your son, unless he has a specific brain abnormality. Thus I could not predict whether or not he would grow out of it. If he has had a brain MRI or CT scan, another member of the SAC, Dr. Mark Kliewer, who is a radiologist, could review it and see if anything looks abnormal. Central apnea is not commonly seen in people with CdLS. Seizures are quite common, and most likely are unrelated. Theophylline can be used for central apnea as a stimulus for the brain to send the message to breathe. Caffeine is also sometimes used, although again this is mostly in premature infants. Reflux can potentially cause apnea if it is severe (from the pain of the acid going into the esophagus, the individual briefly cannot breathe), but that would not be considered central apnea. We have reason to believe that obstructive sleep apnea may be increased in CdLS, and a sleep study and ENT evaluation can be helpful for this.

TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us
Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Het autonome zenuwstelsel7 Het autonome zenuwstelsel21

Aanbeveling(en)

Het autonome zenuwstelsel

R47
Insulten bij individuen met CdLS dienen behandeld te worden op basis van algemene behandelrichtlijnen.
R48
Een MRI van de hersenen dient alleen overwogen te worden indien het individu met CdLS neurologische symptomen heeft anders dan microcefalie (hoofd kleiner dan normaal).

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag