Zapytaj eksperta

tada

Duration of Ear Tubes


Pytanie

Do children with CdLS need ear tubes for life?

Odpowiedź naszych ekspertów

Children with CdLS typically do not have normal eustachian tube and middle ear function. They often need tubes for many years, not uncommonly until puberty. Some require them even longer. So, the need for 4 or 5 sets of tubes is not unusual. It is important to keep the ear free of fluid in order to optimize hearing and prevent the development of additional middle ear problems.

RS/TK 7-13-10

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us
Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona Ears and hearing5 Ears and hearing1 Ears and hearing11

Zalecenie(a)

Ears and hearing

R39
U osób z CdLS słuch powinien być oceniony we wczesnym wieku i powinien być monitorowany przez dłuższy czas. Osoby z ciężkim odbiorczym ubytkiem słuchu powinny być oceniane pod kątem neuropatii słuchowej.
R40
U osób dorosłych z CdLS zalecane są regularne badania okulistyczne oraz badania uszu, nosa i gardła (otolaryngologiczne).
R41
Zapalenie ucha środkowego z gromadzeniem się płynu oraz zapalenie zatok u osób z CdLS powinny być brane pod uwagę i leczone zgodnie z krajowymi wytycznymi dla populacji ogólnej.

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

temat trzymający ten temat
Senses
'
Informacje