Zapytaj eksperta

tada

Nystagmus


Pytanie

My 1½ year old daughter has been diagnosed with nystagmus. What treatment should she receive?

Odpowiedź naszych ekspertów

Nystagmus (shaky eyes) is known to occur, although uncommonly, in CdLS. The cause is unknown and there is usually no complete treatment. However it is important to get a full eye exam to make sure there is nothing specifically wrong with the eyes that is causing this. If eye exam is normal, your doctor may or may not want to do an x-ray of your child's brain (this is usually not necessary if the neurologic examination is otherwise unremarkable). Also, wearing glasses if needed, or surgery to make the eyes aligned straight, if needed, can be helpful in reducing (but not eliminating) the nystagmus. These only work if the child has a need for glasses (farsighted, nearsighted, astigmatism) or has misaligned eyes (strabismus, crossed eyes etc)

AL/ TK 7-13-10

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us

Zalecenie(a)

The eyes and the visual system

R36
Chirurgiczna korekcja ptozy powinna być rozważona, jeśli widzenie jest znacznie zaburzone lub jeśli osoba podnosi podbródek, próbując widzieć wyraźniej, co wpływa na jej zdolność poruszania się.
R37
Zapalenie brzegów powiek u osób z CdLS powinno być leczone zachowawczo poprzez pielęgnację powiek. Należy podejrzewać niedrożność przewodów nosowo-łzowych (zatkane kanaliki łzowe), jeśli objawy nie ustępują po zastosowaniu zabiegów pielęgnacyjnych powiek.
R38
Wzrok powinien być regularnie sprawdzany u wszystkich osób z CdLS, szczególnie w okresie niemowlęcym i dziecięcym. Problemy z widzeniem powinny być korygowane wcześnie, aby zapobiec rozwojowi zeza, chociaż dzieci mogą mieć trudności z tolerowaniem okularów lub soczewek kontaktowych.

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

temat trzymający ten temat
Senses
'
Informacje