vraag het onze experts

tada

Sleeping Too Much


Vraag

Have you heard of individuals with CdLS sleeping too much/too hard? I am in contact with a residential counselor for a 26-yr. old male. History of aggression subsided (seldom, reactive, increasing in last year). Due to aggression, staff will not wake client but let him rise naturally. The man is generally healthy and is on Celexa, and Propanolol. He is sleeping through meals, work, most of the day.

Antwoord van onze experts

The first thing I would check would be the Celexa. I would make sure that somnolence is not one of the side effects, and if so, would recommend decreasing the dose. If this is a new finding, and it's not the medicine, then a medical work up should definitely be done. It is not common with CdLS (in fact usually the opposite!). It could signify a number of things, e.g. depression, infection, subclinical seizures, etc

TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

R54
Om de oorzaak van zelfbeschadigend gedrag bij individuen met CdLS te identificeren, dient medische beoordeling gericht op bronnen van pijn gevolgd te worden door gedragsbeoordeling van zelfbeheersing en vervolgens functionele analyse.
R55
Behandeling van zelfbeschadigend gedrag dient zowel medische als gedragsmatige strategieën te omvatten.

Aanbeveling(en)

Slaap

R49
Slaapproblemen bij individuen met CdLS kunnen ernstige gevolgen hebben, en gedragsmatige behandeling van slaap dient overwogen te worden.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag