Zapytaj eksperta

tada

Weight gain and CdLS


Pytanie

Do individuals with CdLS gain weight in a regular basis?

Odpowiedź naszych ekspertów

It is very difficult for children with CdLS to gain weight quickly. Obviously, minimizing gastroesophageal reflux will help. They really gain weight at their own pace. Maximizing calories can be tried (but I do not think it always helps) through the help of a nutritionist. At the infancy stage it can be done through high-calorie formula. Probably, only with time will the weight add up. Some families will feed at night to get more calories in, but again I don't think overall it helps too much.

TK 7-13-10

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us
Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona Growth in Childhood5 Growth in Childhood15 Reflux9 Reflux3 Reflux38

Zalecenie(a)

Growth in Childhood

R11
Rozwój każdego dziecka z CdLS powinien być monitorowany za pomocą siatek centylowych specyficznych dla CdLS.

Zalecenie(a)

Reflux

R32
Należy brać pod uwagę chorobę refluksową przełyku (GERD) u każdej osoby z CdLS, ze względu na jej częstość i dużą zmienność objawów, które obejmują zaburzenia zachowania.
R33
Modyfikacja żywienia i inhibitory pompy protonowej (IPP) są lekami pierwszego rzutu w leczeniu GERD. Leki antyrefluksowe muszą być stosowane w maksymalnych dawkach. Interwencje chirurgiczne w przypadku GERD powinny być zarezerwowane dla tych osób z CdLS, u których leczenie żywieniowe i farmakologiczne okazało się nieskuteczne lub istnieje zagrożenie dla zdrowia dróg oddechowych.
R34
Jeśli objawy GERD utrzymują się, należy zdecydowanie rozważyć wykonanie endoskopii, dopóki osoba z CdLS jest jeszcze pod opieką pediatryczną.
R35
Należy omówić z rodziną pacjenta i wspólnie z nią podjąć decyzję o leczeniu przełyku Barretta, równoważąc potencjalny zysk zdrowotny i ryzyko dla osoby z CdLS.

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!