vraag het onze experts

tada

Weight gain and CdLS


Vraag

Do individuals with CdLS gain weight in a regular basis?

Antwoord van onze experts

It is very difficult for children with CdLS to gain weight quickly. Obviously, minimizing gastroesophageal reflux will help. They really gain weight at their own pace. Maximizing calories can be tried (but I do not think it always helps) through the help of a nutritionist. At the infancy stage it can be done through high-calorie formula. Probably, only with time will the weight add up. Some families will feed at night to get more calories in, but again I don't think overall it helps too much.

TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us
Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Groei tijdens de kindertijd5 Groei tijdens de kindertijd15 Reflux9 Reflux3 Reflux38

Aanbeveling(en)

Groei tijdens de kindertijd

R11
De groei van ieder kind met CdLS dient bewaakt te worden met gebruik van CdLS-specifieke groeicurves.

Aanbeveling(en)

Reflux

R32
Overweeg altijd gastro-oesofageale reflux ziekte (GERD, Gastroesophageal reflux disease) bij een persoon met CdLS, omdat het vaak voorkomt en zich op veel verschillende manieren kan presenteren, inclusief moeilijk gedrag.
R33
Dieetaanpassing en proton pomp remmers (PPI) zijn eerstelijns behandelingen van GERD. Anti-reflux medicatie dient maximaal gedoseerd te worden. Chirurgische interventies vanwege GERD dienen beperkt te worden tot die individuen met CdLS waarbij dieetaanpassingen men medicamenteuze behandelingen onvoldoende helpen of die een bedreigde luchtweg hebben.
R34
Indien GERD symptomen persisteren, dient een endoscopie serieus overwogen te worden op het moment dat een individu met CdLS nog onder behandeling is bij de kinderarts.
R35
Onderzoek op Barretts Oesofagus dient besproken te worden met de familie en de beslissing dient samen met hen gemaakt te worden, waarbij de mogelijke gezondheidswinst afgewogen moet worden tegen de belasting voor het individu met CdLS.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag